Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) představuje závažný problém, zejména u novorozenců, a je spojena s nedostatkem kyslíku v mozku, což může mít devastující důsledky, včetně dlouhodobých neurologických problémů, a dokonce i úmrtí. Výzkumný tým se zaměřil na inovativní léčebný přístup, který využívá vodíkovou vodu k boji proti HIE a zkoumá její vliv na specifické biomarkery spojené s touto poruchou.

HIE je globálním problémem, zejména v rozvojových zemích, a vzniká v důsledku nedostatku kyslíku v mozku, který vyvolává poškození mozku. Zánět hraje klíčovou roli ve vývoji HIE a může způsobit značné škody na nervových buňkách. Výzkumníci se zaměřili na biomarkery, jako je neuronově specifická enoláza (NSE), interleukin-6 (IL-6) a tumor nekrotizující faktor-α (TNF-a), které svědčí o závažnosti této poruchy.

I přes různé dosavadní pokusy o léčbu HIE jsou stávající terapie často drahé, kontroverzní a často mají omezenou účinnost. Proto je identifikace nových, účinných a cílených léčebných metod klíčová pro zlepšení výsledků u postižených novorozenců.

Vodíková voda se ukázala jako slibný terapeutický prostředek díky svým silným antioxidačním vlastnostem, které umožňují neutralizovat škodlivé volné radikály v těle bez vedlejších účinků. Předchozí studie naznačují, že vodíková voda může být účinná i při dalších zdravotních problémech, jako je senilní demence či kardiovaskulární onemocnění.

Studie provedená od roku 2014 v čínské nemocnici Taishan Medical University prokázala pozitivní účinky vodíkové vody při léčbě HIE. Retrospektivní analýza této studie odhalila, že pacienti léčení vodíkovou vodou vykazovali významně nižší hladiny biomarkerů NSE, IL-6 a TNF-a v séru, což naznačuje ochranný účinek vodíkové vody a její potenciál zlepšit výsledky u postižených novorozenců.

Výzkumníci zdůrazňují, že HIE představuje značný zdravotní problém, zejména v rozvojových zemích, a vodíková voda by mohla představovat cenný doplněk k léčebným protokolům HIE, nabízejícím nákladově efektivní a bezpečnou alternativu ke stávajícím terapiím. Další výzkum je však nezbytný k plnému porozumění jejího potenciálu a účinnosti v klinických podmínkách.

Vodíkovou vodu je možné v prostředí nemocnic vytvářet pomocí vodíkových generátorů nebo využívat balenou vodu nasycenou molekulárním vodíkem. Českým lídrem na poli vodíkových technologií je společnost H2 Medical Technologies ze skupiny H2 Global Group. Ta má ve svém portfoliu široké spektrum přístrojů pro domácí i profesionální použití, a to jak pro tvorbu vody bohaté na vodík nebo pro inhalaci molekulárního vodíku. Další dceřiná společnost H2 Global Group H2 Pharm je autorem první české balené vodíkové vody s vysokým obsahem rozpuštěného vodíku H2 Premium vodíková voda. Ta má podle laboratorních testů díky technologii nanobublin nejvyšší obsah rozpuštěného vodíku v balené vodíkové vodě na světovém trhu. 

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5329859/

Foto: vytvořeno AI