Vodík by se mohl stát součástí energetického mixu Česka. Zároveň by v tuzemsku měla vzniknout meziresortní pracovní skupina, která by ve spolupráci se soukromým sektorem posuzovala možnosti, které vodík nabízí. Tento týden se na tom shodli účastníci parlamentního kulatého stolu, který se konal v Poslanecké sněmovně pod záštitou ministra dopravy Martina Kupky.

Příležitosti rozvoje vodíkového hospodářství v České republice v roce 2024 – to bylo téma schůzky, které se zúčastnili zástupci vybraných ministerstev, krajů a průmyslu. Ve dvou samostatných panelech se řešila role vodíku v dekarbonizaci dopravy v České republice a také v kontextu budoucnosti české energetiky.

„Je klíčové, aby cesta k moderní dopravě byla technologicky maximálně neutrální, a abychom tak nesázeli vše jen na jednu kartu. V budoucnosti budou mít zcela nepochybně místo jak elektromobily, tak i vozy na vodíkový pohon nebo na syntetická paliva. Právě dnešní kulatý stůl je jednou z vhodných platforem pro diskusi nad výzvami a příležitostmi spojenými s možností využití vodíku jakožto jedné z technologických cest,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Přítomní odborníci a zástupci státní správy se shodli na nutnosti vzniku mezirezortní pracovní skupiny, která bude do budoucna řešit implementaci vodíku do energetického mixu České republiky a zároveň bude podporovat rozvoj vodíkové mobility na našem území.

„Vodík je pro českou ekonomiku další příležitostí, jak podpořit energetickou bezpečnost státu, dekarbonizovat průmysl či snížit emise v dopravě. Důležité ale je, aby konkrétní projekty byly ekonomicky efektivní. Proto jsme se shodli na vzniku meziresortní pracovní skupiny, která by měla na základě spolupráce se soukromým sektorem posuzovat příležitosti, které vodík jako další technologie může nabídnout,“ říká poslanec a místopředseda podvýboru pro energetiku Vojtěch Munzar.

„Vodík patří na české železnice i silnice“

Vodík se stává realitou nejen jako zdroj energie pro hospodářství, ale také jako strategická surovina v rámci mobility. Podle zástupců Iniciativy vodíkové mobility (IVM) je vodík důležitou součástí snahy dekarbonizovat oblast individuální i hromadné dopravy a je třeba mu uvolnit cestu na české železnice a silnice.

V otázce rozvoje vodíkového hospodářství jsou aktuálně velmi aktivní například Ústecký a Moravskoslezský kraj, který je jedním ze zakládajících členů Moravskoslezského Vodíkového Klastru. Ten se stal významným podporovatelem IVM s celou svou členskou základnou čítající více než 30 významných průmyslových podniků v regionu.

„Regionální aktivity směřované do podpory rozvoje vodíkové mobility jsou cíleny do oblastí systémového využívání vodíku pro zabezpečení provozu jak systému regionální autobusové, tak i regionální vlakové dopravy s nasazením v jedné z mála ekonomicky schůdných lokací v rámci celé ČR. Moravskoslezský kraj má navíc ambici se definitivně vypořádat s posledními příznaky zhoršené kvality ovzduší,“ uvedl předseda představenstva Moravskoslezského vodíkového klastru Daniel Minařík. Jeden ze členů Klastru, společnost GasNet, dokonce plánuje zemní plyn zcela nahradit obnovitelnými a nízkoemisními plyny, tedy vodíkem a biometanem, do roku 2050.

V posledních letech společnosti z Iniciativy vodíkové mobility investovaly do vývoje vodíkových technologií miliardy korun z vlastních zdrojů. V loňském roce pak jeden z členů Iniciativy slavnostně otevřel první tuzemskou veřejnou plničku pro vodíkové vozy.

Nejméně 50 vodíkových plniček do roku 2030

Do roku 2030 se pak chtějí zasadit o vznik nejméně 50 plnicích stanic ve vhodných lokalitách po celé České republice. Tyto nové stanice už by v ideálním případě měly vznikat v součinnosti a s podporou orgánů veřejné a státní správy.

Díky podpoře Ministerstva dopravy byly doposud postaveny dvě vodíkové stanice. Do roku 2025 bude podpořen vznik dalších až 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později by jich mohlo být okolo dvaceti. Na vodíkové čerpací stanice má Česko připravenu jednu miliardu korun, z toho 5 stanic již bylo podpořeno, další vývoj bude záležet na trhu v oblasti vodíkové mobility a zájmu příslušných provozovatelů vodíkových stanic.

Zdroj – ods.cz

Foto – zdroj – ods.cz