Norské společnosti Dalane Energi a Hydrogen Solution (HYDS) spustily nové zařízení na výrobu vodíku v přístavu Egersund v rámci projektu ROBINSON H2020 financovaného EU. Oficiální slavnostní otevření závodu na výrobu vodíku se konalo v Grand Hotell Eigersund 8. února za přítomnosti různých průmyslových, politických a vědeckých zainteresovaných stran, včetně norského ministra průmyslu Jana Christiana Vestreho.

Jedná se o první zařízení v Rogalandu, které bude využívat obnovitelnou elektřinu k výrobě zeleného vodíku pro komerční využití. Výstavba závodu na výrobu vodíku byla dokončena v roce 2023. Dánská společnost Green Hydrogen System dodala elektrolyzéry prostřednictvím svého norského partnera Liquiline.

Jakmile projekt ROBINSON na podzim roku 2024 skončí, převezme zařízení společnost Dalane Hydrogen AS. Společnost Dalane Hydrogen AS je vlastněna společnostmi Dalane Energi AS, Hydrogen Solutions AS (HYDS) a Eigersund Næring og Havn KF.

Podpora vývoje vodíkového průmyslu
Otevření zařízení v přístavu Egersund uvítala také přední norská síť pro vodíková a čpavková řešení v námořním průmyslu, Ocean Hyway Cluster. Generální ředitel společnosti Dalane Energi, Idar Sønstabø, sdělil: "Trh se zeleným vodíkem zažívá rychlý a významný růst. Přístav Egersund bude prvním místem v Rogalandu, kde se bude vyrábět zelený vodík pomocí elektřiny, která je 100% obnovitelná – tedy z vodních, větrných nebo solárních zdrojů. Věříme, že by to mohl být začátek toho, že se Egersund stane strategickým centrem pro vodík jako palivo pro lodní průmysl."

Anne Vigdis Ellingsen, generální ředitelka Egersund Næring og Havn KF, doplnila: "Egersund má dobrou pozici, aby mohl využít vodíkovou iniciativu. Je to aktivní přístav s rozsáhlou činností v námořním sektoru. Iniciativa přispěje k vytvoření nových příležitostí a další činnosti, čímž posílí pozici přístavu Egersund. Věříme, že by to mohl být začátek toho, že se Egersund stane strategickým centrem pro vodík jako palivo pro lodní průmysl."

Thor Henrik Hagen, generální ředitel společnosti HYDS, dodal: "Vodík bude zásadním přispěvatelem k úspěchu Norska při přechodu na obnovitelné zdroje energie. Pro HYDS bude zařízení druhým v řadě po zahájení výroby ve Stordu v loňském roce. Tato dvě zařízení jsou hlavním příspěvkem ke zvýšení dostupnosti zeleného vodíku pro komerční využití v Norsku."

To je důležitý krok směrem k rozvoji vodíkového průmyslu v Norsku a podporuje jeho snahu o dosažení cílů v oblasti udržitelné energie a snižování emisí.

Foto Norský ministr průmyslu Jan Christian Vestre a Knut Førland, výkonný ředitel Liquiline. Foto zdroj: Peter Tubaas/HYDS