Plány na snížení emisí nákladních vozidel získaly po dlouhých jednáních podporu v zemích Evropské unie. Tyto plány vyžadují, aby do roku 2040 emise z těchto vozidel klesly o 90 %. Přestože se zákon zdálo být na dobré cestě k přijetí, Německo, které hrálo klíčovou roli, vyjádřilo námitky kvůli obavám o dopady na svou ekonomiku.

Hlavním bodem plánu je zákaz prodeje nových osobních vozů s benzinovými a naftovými motory od roku 2035. Podobná pravidla by měla platit i pro těžká nákladní vozidla, která by měla dosáhnout 90% snížení emisí CO2 do roku 2040. Tyto návrhy již schválily Evropský parlament a země EU, ačkoli konečné formální schválení se mělo konat na setkání velvyslanců.

Během jednání se objevily spory uvnitř německé vlády mezi koaličními partnery. Německé námitky vznikly kvůli obavám ze značných ekonomických dopadů. Německý ministr dopravy Volker Wissing z FDP požadoval větší flexibilitu v zákazu, aby se umožnil prostor pro vývoj a využití CO neutrálních paliv. Nakonec se však Německo rozhodlo podpořit plány, což umožnilo většině zemí EU schválit předložený zákon.

Pro získání podpory Německa byla do zákona přidána doložka, která umožňuje zohlednit nákladní vozidla poháněná CO neutrálními palivy při stanovování cílů EU. Tato úprava umožní zemím více vozidel se spalovacími motory, která jsou poháněna čistými palivy, začlenit do svých flotil a pomoci tak dosáhnout celkových cílů snížení emisí.

Zákon, který požaduje 90% snížení emisí CO2 z těžkých nákladních vozidel do roku 2040, musí ještě projít schvalovacím procesem v Evropském parlamentu, než vstoupí v platnost. Navzdory úspěchu této fáze stále existují obavy z toho, zda budou země EU schopny splnit ambiciózní cíle, zejména pokud jde o dostupnost a vývoj CO neutrálních paliv.

Klimaticky neutrální e-paliva se vyrábějí syntézou zachycených emisí CO a tzv. zeleného vodíku. V současné době jsou k dispozici jen ve velmi malém množství, protože bezemisní produkce vodíku je stále minimální, stejně jako zachytávání CO z ovzduší.

Foto zdroj: Pexels