Zájem o vodíkové technologie roste nejen mezi žáky, ale i na pracovním trhu. Očekává se nárůst poptávky po pracovnících se znalostmi v oblasti vodíku a obnovitelných zdrojů energie. Zcela nové možnosti a transformaci tradičních profesí přináší umělá inteligence.

Rostoucí zájem o vodíkové technologie
Žáci devátých tříd projevují stále větší zájem o studium oborů spojených s vodíkovými technologiemi. Podle průzkumu si tuto oblast vybírá více než 40 % mladých lidí, kteří hledají perspektivní kariérní směr. Změny do pracovního trhu přináší také vstup umělé inteligence, součástí jsou ale i nové příležitosti. Statistiky ukazují, že 38 % mladých absolventů odborných škol si dokáže představit, že umělá inteligence jim v budoucnu usnadní výkon práce, a 28 % již dnes v práci pravidelně využívá.

Budoucnost vodíkových technologií
Vodík se stává klíčovým prvkem v energetice a dopravě. S růstem zájmu o oblast vodíkových technologií roste i poptávka po odbornících. Statistiky ukazují, že v následujících letech očekáváme nárůst poptávky po pracovnících se znalostmi v oblasti vodíku a obnovitelných zdrojů energie. Studium oborů spojených s vodíkovými technologiemi poskytuje mladým lidem zajímavé kariérní perspektivy. Mimořádný potenciál rozvoje v této oblasti otevírá nové možnosti pro uplatnění na trhu práce a přináší naději na stabilní a perspektivní kariéru. Umělá inteligence se stává neodmyslitelnou součástí této transformace, a to jak ve vzdělávání, tak i v pracovním prostředí.

Foto zdroj: iStock