Italský provozovatel energetické infrastruktury Snam ve spolupráci s Confindustria oficiálně zahájil tržní test poptávky po vodíku v Itálii a ve spolupráci s Eni sběr nezávazných vyjádření zájmu o přepravu a skladování CO2 v rámci projekt zachycování a ukládání uhlíku (CCS) v Ravenně.

Spolupráce s Confindustria pomůže identifikovat a prozkoumat dva strategické trhy spojené s výrobními a energeticky náročnými sektory, aby bylo dosaženo italských a evropských cílů dekarbonizace. Shromážděné informace budou sdíleny s příslušnými institucemi zapojenými do definování regulačního rámce a budou sloužit jako klíčová reference pro plánování rozvoje odvětví vodíku a CCS v Itálii, řekl Snam.

Probíhá specializovaný test trhu s vodíkem s cílem shromáždit technická a ekonomická data a informace, které umožní ponořit se do současného a budoucího stavu spotřeby a výroby vodíku, a to jak energetického vektoru, tak suroviny. Tyto informace budou také použity k posouzení souladu trhu s národními a evropskými cíli.

Sbírka vyjádření zájmu o přepravu a skladování CO2 je navržena tak, aby informovala zúčastněné strany o projektu Ravenna CCS, který společně vyvinuly Eni a Snam. Jedná se o sběr základních dat od zainteresovaných emitentů a nezávazným způsobem jejich zájem o toto dekarbonizační řešení. Obě iniciativy skončí 5. dubna a výsledky budou sdíleny v souhrnné podobě do třetího čtvrtletí roku 2024.

„V současném energetickém scénáři jsou bezpečnost a energetická transformace dvěma stranami téže mince. Snam se kromě zajištění nepřetržitých dodávek energie zavázal k vývoji systému infrastruktury zajišťujícího přepravu dekarbonizovaných molekul v Itálii a Evropě,“ řekl Piero Ercoli, výkonný ředitel dekarbonizace ve společnosti Snam.

„Spuštěním specializovaného testu trhu s vodíkem a shromažďováním vyjádření zájmu o projekt Ravenna CCS se snažíme potvrdit klíčovou roli společnosti Snam při usnadňování dosažení cílů dekarbonizace Itálie, s přihlédnutím k charakteristikám její průmyslové struktury.“

Projekt Ravenna CCS Hub, který je také známý jako první italský projekt CCS, byl spuštěn v říjnu 2023. Fáze 1 projektu zahrnuje zachycení 25 000 tun CO2 emitovaného z úpravny zemního plynu Eni v Casalborsetti. Jakmile bude CO2 zachycen, bude potrubím přiveden na platformu Porto Corsini Mare Ovest a vstříknut do stejnojmenného vyčerpaného plynového pole na moři Ravenna.

Očekává se, že během fáze 1 projektu bude k dispozici více než 500 nových pracovních míst. Zahájení projektu se očekává v roce 2026.

Text a foto zdroj: Snam