Francouzská čtveřice s obrovskými zkušenostmi s plynem během veletrhu Hyvolution Summit 2024 odhalila předběžný návrh nosiče zkapalněného vodíku o objemu 150 000 m3. Společný projekt GTT, TotalEnergies, LMG Marin a Bureau Veritas oznámil úspěšné dokončení vývojového projektu, který přinesl dvě zásadní schválení od Bureau Veritas.

První schválení se týká návrhu kryogenního membránového systému obsahu pro kapalný vodík (LH2) vyvinutého společností GTT. Druhé schválení se vztahuje k předběžnému návrhu velkoobjemového přepravce LH2 o objemu 150 000 m3 vybaveného systémem obsahu GTT.

Tato schválení jsou součástí JDP zahájeného v dubnu 2023, které si klade za cíl otevřít cestu pro námořní přepravu vodíku. Schopnost přepravovat velké objemy vodíku v kapalné formě při -253°C představuje jednu z technologických výzev, které je třeba překonat k zajištění spolehlivého, efektivního a konkurenceschopného dodavatelského řetězce vodíku a tím umožnit přechod k uhlíkově neutrální budoucnosti.

„Vedle společnosti TotalEnergies, LMG Marin a Bureau Veritas jsme hrdí, že jsme splnili tuto ambiciózní technologickou a environmentální výzvu námořní přepravy kapalného vodíku. Schopnost GTT navrhnout průlomovou technologii vhodnou pro velké lodě představuje zásadní krok vpřed pro rozvoj vodíkového průmyslu," říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti GTT Philippe Berterottière

Podle Karine Boissy-Rousseau, ředitelky oddělení Zelené plyny společnosti TotalEnergies, umožnil tento společný vývojový projekt lépe porozumět dodavatelskému řetězci kapalného vodíku a s tím souvisejícím výzvám. „Dosáhli jsme zásadního milníku ve vývoji tohoto odvětví a vzájemná komplementarita mezi společnostmi TotalEnergies, GTT, LMG Marin a Bureau Veritas k tomu významně přispěla."

„Tento projekt ilustruje schopnost francouzského průmyslu s firmami TotalEnergies, GTT, LMG Marin France a Bureau Veritas hrát vedoucí roli ve změně námořního světa a dodávek energie,“ zdůraznil generální ředitel společnosti LMG Marin France Vincent Rudelle. „S objevením dosud nevyzkoumaných energetických vektorů je třeba postavit celosvětový dodavatelský řetězec, a závěry tohoto JDP poskytují první nástin námořního aspektu. Vývojem tohoto inovativního plavidla o délce téměř 290 m, přepravujícího 150 000 m3 nákladu při -253°C ekologickým způsobem, potvrzuje LMG Marin France svou schopnost řešit nejnovější problémy a tím posiluje svou pozici jako lídr v decarbonizaci námořního sektoru."

TotalEnergies, GTT, LMG Marin a Bureau Veritas spojily síly na vývoj inovativního konceptu velkoobjemového přepravce LH2. Tato spolupráce svědčí o výjimečné synergii klíčových hráčů francouzského průmyslu, kteří se snaží řešit výzvy spojené s přepravou vodíku na celosvětové úrovni. Každý člen přispěl specifickými znalostmi a know-how, předvádějíc kolektivní odhodlání najít řešení pro výzvy spojené s klimatem:

  • TotalEnergies specifikovala návrhové kódy, limity lodě z hlediska rozměrů a kapacity, požadavky na pohon a související emise CO2 na plavebních trasách;
  • GTT navrhla membránový systém obsahu a systém správy nákladu s ohledem na omezení spojená s kapalným vodíkem;
  • LMG Marin vyvinula návrh plavidla o objemu 150 000 m3 přizpůsobený specifikacím, provoznímu profilu a s integrovaným systémem obsahu;
  • Bureau Veritas provedla hodnocení rizik, přezkoumala návrhy v souladu s nejnovějšími regulačními požadavky a zajistila, že splňují pravidla Bureau Veritas.

    Zdroj: GTT