Podle generálního ředitele italského distributora zemního plynu Italgas bude ke splnění cílů dekarbonizace zapotřebí přimíchávání vodíku do infrastruktury zemního plynu.  „Dnes se pohybujeme kolem zemního plynu, ale zítra budeme mít biometan čistý vodík, který bude použit k dekarbonizaci systému,“ řekl Paolo Gallo pro CNBC. Obhajoba pokračujícího využívání infrastruktury fosilních paliv pravděpodobně vyvolá debatu a kritiku, v neposlední řadě kvůli obrovskému dopadu fosilních paliv na životní prostředí. 

Ke splnění cílů dekarbonizace bude podle generálního ředitele Italgas potřeba řada řešení – včetně přimíchávání vodíku do infrastruktury zemního plynu. „V poslední době došlo k malé změně v pohledu na budoucnost energetického přechodu,” řekl minulý týden pro CNBC Paolo Gallo.

Generální ředitel italské distribuční společnosti zemního plynu s odkazem na Covid a válku na Ukrajině uvedl, že lidé si uvědomují, „že potřebujeme všechno“, abychom dosáhli cíle nulových čistých emisí CO2 do roku 2050. 

„Je nesmírně důležité, aby byly použity všechny páky, které máte,” řekl Gallo pro CNBC “Squawk Box Europe.” Zdůraznil, že využití již existující infrastruktury zemního plynu je v tomto „nezbytné“.

„Dnes se pohybujeme kolem zemního plynu, ale zítra budeme mít biometan a čistý vodík, který bude použit k dekarbonizaci systému,“ dodal. „Je tedy nesmírně důležité, aby byly infrastruktury připraveny přijímat různé druhy plynů v situaci míšení.”

“Zelený” vodík
Vodík, který Mezinárodní energetická agentura popisuje jako „všestranný nosič energie“, má rozmanité spektrum aplikací a nachází se v odvětvích, jako je průmysl a doprava.

Dá se vyrobit mnoha způsoby. Jedna metoda zahrnuje použití elektrolýzy s elektrickým proudem štěpícím vodu na kyslík a vodík. Pokud elektřina použitá v tomto procesu pochází z obnovitelného zdroje, jako je vítr nebo slunce, pak se nazývá „zelený“ nebo „obnovitelný vodík“. V současnosti je naprostá většina výroby vodíku založena na fosilních palivech a výroba zeleného vodíku je drahá.

Ředitelé váží
Gallo není prvním obchodním lídrem, který mluví o přimíchávání vodíku do infrastruktury zemního plynu. Během panelové diskuse, kterou začátkem tohoto roku moderovala Joumanna Bercetche z CNBC, generální ředitelka americké energetické firmy AES nabídl svůj pohled na to, jak by se vodík a zemní plyn mohly potenciálně vzájemně doplňovat v budoucnu. 

„Jsem velmi sebevědomý, když říkám, že na příštích 20 let potřebujeme zemní plyn,“ řekl Andrés Gluski. „Nyní, co můžeme začít dělat dnes, je... začít ho mísit se zeleným vodíkem,” dodal. „Provádíme tedy testy, že to můžete přimíchat až do řekněme 20 % ve stávajících turbínách, a vycházejí nové turbíny, které mohou spálit… mnohem vyšší procenta,“ řekl Gluski. „Ale je těžké vidět, že v příštích 10 letech budete mít dostatek zeleného vodíku, abyste ho nahradili.”

Obhajoba pokračujícího využívání infrastruktury fosilních paliv pravděpodobně vyvolá debatu a kritiku, v neposlední řadě kvůli obrovskému dopadu fosilních paliv na životní prostředí. Generální ředitel Italgas Gallo uvedl, že využití stávající infrastruktury zemního plynu by bylo užitečné, protože více obnovitelných zdrojů energie bude online.

„Potřebujete zejména infrastruktury, které jsou schopny vyvážit rigiditu … obnovitelných zdrojů,“ řekl. „Čím více obnovitelných zdrojů vložíte do systému a čím více se (systém) stává rigidním, potřebujete něco jiného, ​​co vrátí systému flexibilitu, aby odpovídalo poptávce a nabídce. A to zajišťuje plynárenská infrastruktura,“ dodal Gallo.

Zdroj: https://www.cnbc.com/2023/11/09/ceo-on-why-natural-gas-infrastructure-must-be-ready-for-clean-hydrogen.html

Foto zdroj: ilcittadinoonline.it, getty images