V kampusu VŠB - Technické univerzity Ostrava za účasti premiéra Petra Fialy otevřelo Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) - explorer. Má pomoci k přechodu z fosilních paliv na udržitelnou energii. Výstavba objektu s fotovoltaickými panely ve fasádě i takzvanou zelenou stěnou stála zhruba 400 milionů korun.

„V Centru energetických a environmentálních technologií chceme ukázat možnosti, jak je možné transformovat energetiku. Potřebujeme se vymanit ze závislosti na fosilních palivech. A centrum řekne, jak tuto transformaci můžeme provést pomocí velmi složitých, ale velmi dobrých technologií," uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák. Dodal, že úkolem CEET je demonstrovat funkční řetězec, jak využívat alternativní paliva a obnovitelné zdroje pro získání energie.

„Sluneční energii přeměňujeme s využitím fotovoltaických panelů ve fasádě a na střeše, energii z větru pomocí unikátních konceptů větrných elektráren. Ukazujeme také, jak pracovat s odpadovým hospodářstvím, jak přeměnit odpady například pomocí plazmy na užitečné formy energie a zejména, jak tyto velmi složité technologie sešít do jednoho funkčního celku s cílem energii získat, distribuovat, využít nebo uložit pro pozdější období," podotkl Mišák.

Podle něj je centrum koncipováno jako komerční projekt. „Naší povinností je ukázat řešení, která půjdou následně do praxe. Ta logika by měla být taková, že firma přijde s konkrétním zadáním, my pomocí technologií pomůžeme firmě, zajistíme výstupy a firma je zase zapracuje," řekl Mišák.

Premiér uvedl, že životní prostředí je pro Českou republiku zásadním tématem. „Výzkum a vývoj je samozřejmě klíčový a považuju ho za mimořádně důležitý. Vždy jsem věřil v technologický pokrok a lidskou vynalézavost. Snahu posouvat hranice beru jako velkou příležitost, abychom zvládli adaptaci na environmentální výzvy, a to nejen z pohledu životního prostředí, ale také z pohledu ekonomiky," řekl při otevření Fiala.

Výstavba objektu začala loni v únoru. Zhruba polovinu investice pokryla dotace ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, finančně přispěl i Moravskoslezský kraj a část nákladů hradilo CEET. "Nejzajímavější laboratoře, které v budově máme, je laboratoř termochemické konverze, kde je technologie pro plazmatické zplyňování a pro pyrolýzní procesy, a druhou zajímavou laboratoří je laboratoř vodíkových technologií. Na vstupu je například biomasa, komunální odpad, alternativní paliva, drcené pneumatiky a podobné materiály a na druhé straně je výstupem po zpracování těchto materiálů elektřina, teplo nebo například vodík," uvedl Lukáš Prokop, ředitel centra ENET, jedné ze součástí CEET.

Zdroj: ČTK

Foto zdroj: ceet.vsb.cz