Místní úřady ve Vinkovci, městě ležícím ve východní části Chorvatska, plánují vyrábět vodík z odpadu a používat ho ve veřejné dopravě a k vytápění. Město plánuje připojit se k North Jadranu Hydrogen Valley, přeshraničnímu projektu zaměřenému na vytvoření trhu s vodíkem v Chorvatsku, Itálii a Slovinsku.

Josip Romić, místostarosta města Vinkovci, uvedl, že město připravilo předběžnou studii proveditelnosti pro projekt s názvem +ZEMC H2 (Zero Emission Mobility Corridor - koridor mobility s nulovými emisemi), jehož odhadovaná hodnota je 48 milionů EUR.

Vinkovci je na dobré cestě zahájit diskuse o všech výhodách vodíkové technologie, zdůraznil Romić. Výroba vodíku by vyřešila problém nerecyklovaného odpadu.

Přínosem je podle jeho slov řešení likvidace odpadu a využití vodíku pro rozvoj veřejné dopravy a pro vytápění. Tyto výhody by samozřejmě umožnily městu snížit účty občanů, dodal Romić. Zdůraznil také, že výroba vodíku z odpadu současně řeší problém nahromaděného nerecyklovaného odpadu a poskytuje levné ekologické palivo.

V současné době je podle Romiće využití vodíku v zásobování energií v EU na velmi nízké úrovni, Brusel má ale ambiciózní plány. Město Vinkovci podle jeho slov hodlá využít příležitosti a stát se lídrem ve využívání vodíku v Chorvatsku. Vinkovci počítají s tím, že se stanou součástí Severojadranského vodíkového údolí.

Město plánuje připojit se k North Jadranu Hydrogen Valley, přeshraničnímu projektu zaměřenému na vytvoření trhu s vodíkem v Chorvatsku, Itálii a Slovinsku.

Projekt byl zahájen 1. září a má trvat šest let. V plánu je vyvinout 17 pilotních projektů a vyrobit více než 5000 tun obnovitelného vodíku ročně.

Za zmínku stojí, že vodík představuje 2% podíl na spotřebě energie v EU. Vodík se vyrábí z 95 % z fosilních paliv, především zemního plynu. Analýzy ukazují, že do roku 2050 by vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů energie mohl pokrýt 20–50 % energetických potřeb dopravy a 5–20 % průmyslové spotřeby.

Text a foto zdroj: https://balkangreenenergynews.com/croatian-city-of-vinkovci-plans-to-produce-use-hydrogen-from-waste/