Hyundai Motor Group podepsalo memorandum s cílem představit nové technologie pro rozsáhlou výrobu vodíku pomocí bioplynu v průběhu příštích dvou let. Skupina vyvine integrovaný systém pro výrobu zeleného vodíku s konceptem „odpad na energii“. S tímto systémem skupina očekává, že vyrobí 216 kilogramů zeleného vodíku za den – dost na nabití více než 34 jednotek modelů NEXO.

Text a foto zdroj: https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/newsroom/hyundai-motor-group-innovates-green-hydrogen-production-with-sudokwon-landfill-site-management-corporation-0000017078

Skupina Hyundai Motor Group oznámila, že zahájí výrobu čistého vodíku pomocí bioplynu vznikajícího při procesu zpracování potravinového odpadu. Toto úsilí pomůže podpořit vytvoření ekosystému zeleného vodíku. 

Skupina podepsala memorandum o porozumění 29. srpna 2023 v kanceláři Hyundai Engineering Construction v Soulu, za účasti představitelů Hyundai Motor Company, Kia Corporation, Hyundai E&C a Sudokwon Landfill Site Management Corporation. Cílem dohody je představit systém, který dokáže produkovat 216 kilogramů zeleného vodíku denně využitím bioplynu vyrobeného společností SL Corporation v průběhu příštích dvou let. To stačí k nabití více než 34 jednotek NEXO, elektromobilu Hyundai Motor s vodíkovými palivovými články.

Výroba vodíku o vysoké čistotě je možná prostřednictvím rafinace a reformingu. Fermentací potravinového odpadu vzniká bioplyn, především metan. Technologie výroby vodíku s cirkulací zdrojů získává pozornost pro výrobu obnovitelných zdrojů energie z odpadních materiálů, ztělesňující koncept výroby vodíku „odpad k energii“.

Na základě dohody Hyundai Motor a Kia vytvoří integrovaný systém pro proces katalytické reakce, Hyundai E&C bude mít na starosti vývoj separační technologie výběru plynu v procesu výroby vodíku, zatímco společnost SL Corp. bude studovat technologii předúpravy bioplynu a poskytne výzkumná pracoviště a zařízení, včetně bioplynu, který je surovinou pro výrobu vodíku.

Vodíkový model Nexo, který chce Hyundai nabíjet vodíkem z odpadků. Foto zdroj: gettyimages.com 

Skupina plánuje podporovat možnosti výroby zeleného vodíku a zároveň zkoumat technologie výroby obnovitelných syntetických paliv (e-fuel). Plánuje také zajistit technologie pro aplikaci recyklovaných syntetických paliv, která lze získat dodatečně v procesu výroby vodíku, do stávajících vozidel se spalovacím motorem. Kromě toho plánuje udělat krok blíže k dosažení svého konečného cíle uhlíkové neutrality tím, že vyvine technologii, která syntetizuje čistý vodík a oxid uhelnatý a nakonec vytvoří obnovitelné plastové materiály.

Společnost SL Corp. očekává, že dohoda dosáhne národně stanoveného příspěvku a poskytne podmínky pro stabilní zabezpečení čistého vodíku potřebného k implementaci 10. Základního plánu poptávky a dodávek elektřiny. „Prostřednictvím této dohody máme v úmyslu provést hloubkový výzkum a demonstrovat energetické technologie cirkulující zdroje, abychom dosáhli uhlíkové neutrality,“ řekl Seung Hyun Hong, vedoucí centra materiálového výzkumu a inženýrství ve společnostech Hyundai Motor a Kia. „Jsme odhodláni vést toto odvětví jako globální lídr v oblasti uhlíkové neutrality tím, že budeme v budoucnu vyvíjet technologie s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou e-fuel a obnovitelné plastové materiály pro interiér."

V červenci skupina založila společnou výzkumnou laboratoř pro uhlíkovou neutralitu ve spolupráci s pěti domácími univerzitami, včetně Gyeongsang National University, Kongju National University, Korea National University of Transportation, Korea Institute of Energy Technology a Hanyang University, s cílem zajistit preemptivní technologie pro uhlíkovou neutralitu.