"Jsem přesvědčen, přátelé, že voda bude jednou využívána jako palivo, že vodík a kyslík, její složky, se stanou nevyčerpatelnými a co do své intenzity zcela neslýchanými zdroji tepla a světla.“

Tajuplný ostrov - Jules Verne (1875)

Vodík se v posledních letech ukazuje v praxi naplno jako skutečný multitalent. Významnou měrou proměňuje svět dopravy, průmyslu, energetiky, celou oblast péče o zdraví a krásu, uplatňuje se ve wellness relaxačních a terapeutických zařízeních, v zemědělství… Některé možnosti jeho využití ještě jako lidstvo objevujeme či zvažujeme – například výrobu miniaturních vodíkových palivových článků, které by vystřídaly současné baterie ve smartphonech nebo laptopech. A některé možnosti efektivního využití vodíku teprve pomalu začínáme uvádět do života. K nim patří zásobování domácností obnovitelnou energií – pomocí domácích vodíkových baterií.

Australská společnost LAVO totiž ve spolupráci s Univerzitou v Novém Jižním Walesu vytvořila vůbec první systém akumulace energie pomocí vodíku pro domácnosti (a firmy). Jinými slovy, jde o systém skladování vodíkové energie, který je určený pro každodenní použití této energie. Společnosti LAVO patří v tomto ohledu celosvětový primát.

Baterie LAVO na bázi vodíku má velikost ledničky. Její výkon je 5 kW a kapacita činí 40 kWh. Takové množství energie stačí běžné domácnosti na dva dny.

Vodíková baterie pak v propojení se střešní fotovoltaickou elektrárnou dokáže ukládat přebytky vyrobené energie na pozdější spotřebu, a to v podobě vodíku.

„Jako společnost čelíme nesporným dopadům klimatických změn na životní prostředí, a proto jsme pyšní, že můžeme být součástí globálního přesunu k čistší a zelenější energetice. Věříme, že technologie vodíkových uložišť mají před sebou zářnou budoucnost,“ prohlásil Alan Yu, generální ředitel LAVO.

V květnu 2022 byla vodíková baterie LAVO oceněna dvěma prestižními světovými cenami za design produktu, a to cenou Red Dot Award za „nejlepší z nejlepších“ a cenou iF Design Gold Award 2022. 

Fotografie: LAVO