Zrovna v době konání Hydrogen Technology EXPO Europe, kterého se naše redakce zúčastnila, přišla skvělá, nadějná zpráva pro budoucnost vodíkové dopravy v EU. Stalo se tak 19. října 2022 v Evropském parlamentu. Poslanci parlamentu se rozhodli zásadně podpořit ekologický přechod na vodíkové hospodářství v odvětvích silniční a námořní dopravy, protože vodík je podle nich nezbytným nástrojem k dosažení uhlíkové neutrality a energetické bezpečnosti v Evropě.

Konkrétní, parlamentem vytýčený cíl v silniční dopravě zní: Zajistit maximální vzdálenost 100 km mezi jednotlivými vodíkovými čerpacími stanicemi podél hlavní silniční sítě EU, a to do roku 2027. To by znamenalo až 1 780 čerpacích stanic, které by dodávaly až 1 milion tun vodíku ročně. Právě vybudování těchto stanic by podle Evropského parlamentu mělo výrazně povzbudit automobilky k tomu, aby na trh uváděly více vozů s vodíkovými palivovými články – a to jak pro nákladní, tak i osobní dopravu.

 

Konkrétní vytýčený cíl v námořní dopravě je tento: Dosáhnout podílu 2 % obnovitelných paliv nebiologického původu (RFNBO) v námořní dopravě do roku 2030.

Jorgo Chatzimarkakis, generální ředitel společnosti Hydrogen Europe, řekl: "Dnešní hlasování představuje silný postoj parlamentu, který jde nad rámec návrhů Evropské komise a vysílá pozitivní signál pro zavádění vodíku v odvětví silniční a námořní dopravy. Jsme přesvědčeni, že čistý vodík bude hrát důležitou roli při dosahování cílů dekarbonizace obou odvětví."

 

Kompletní článek na Hydrogen Europe:

https://hydrogeneurope.eu/another-big-day-for-european-hydrogen/

Upraveno H2 TIMES

Fotografie: Dan Moc