Hamburská energetická společnost Mabanaft dosáhla nového milníku. V rámci výstavby plánovaného dovozního terminálu amoniaku v přístavu v Hamburku, proběhla důležitá schůzka v procesu schvalování – posouzení vlivu na životní prostředí.

„Schůzka proběhla 30. ledna v předvečer schvalovacího řízení pro výstavbu plánovaného dovozního terminálu amoniaku,“ uvedla společnost.

Kromě Mabanaftu se schůzky zúčastnili zástupci úřadů, přímo postižení sousedé, environmentální sdružení a další odborníci. Účelem bylo stanovit rozsah posouzení vlivu na životní prostředí a dokumenty, které budou podávány do BUKEA.

Společnost poznamenala, že provádí posouzení vlivu na životní prostředí dobrovolně.

V červenci 2023 prošel Mabanaft dobrovolným slyšením pro výstavbu dovozního terminálu amoniaku, ve kterém byly nastíněny nezbytné stavební opatření. Mezi ně patří výstavba nádrže pro skladování kapalného amoniaku na jeho terminálu Blumensand v přístavu v Hamburku, který provozuje dceřiná společnost Mabanaftu, Oiltanking Deutschland.

Jako další krok má Mabanaft podat žádost o povolení do BUKEA a zahájit schvalovací řízení v souladu se zákonem o kontrole emisí.

Philipp Kroepels, ředitel nových energetických zdrojů v Mabanaftu, uvedl: „Náš plánovaný dovozní terminál amoniaku na našem pozemku v přístavu v Hamburku má potenciál přivést do Hamburku významné množství energetických produktů, které mohou podpořit energetickou transformaci. Dobrovolné posouzení vlivu na životní prostředí je pro nás velmi důležité. Nyní se připravujeme na oficiální zahájení schvalovacího procesu.“

Mabanaft společně se svým projekčním partnerem Air Products oznámili v listopadu 2022 výstavbu velkého terminálu pro obnovitelnou energii.

Zatímco Mabanaft plánuje stavět, vlastnit a provozovat zařízení potřebná pro manipulaci s amoniakem, Air Products plánuje stavět, vlastnit a provozovat zařízení potřebná pro výrobu a manipulaci s vodíkem, pro který bude čistý amoniak vstupní surovinou.

Text a foto zdroj: Mabanaft