Společnost Huawei získala cenu Energy Globe World Award za projekt inteligentního kampusu s nulovými emisemi uhlíku, který vybudovala společně se společností Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu. Jedním ze základních prvků projektu je vodík.

Projekt Huawei Net Zero Carbon Intelligent Campus si odnesl cenu 2023 Energy Globe World Award. Projekt známý také jako Yancheng Low-Carbon & Smart Energy Industrial Park je výsledkem spolupráce společností Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu a Huawei. Tento inovativní projekt sklízí ceny za pozoruhodnou integraci čisté energie, která tvoří 85 % celkové spotřeby energie, přičemž 100 % koncové spotřeby energie připadá na elektřinu. Ročně ušetří tři miliony kWh elektřiny a sníží emise uhlíku přibližně o 5600 tun. Mezi další ocenění patří titul šampiona Světového summitu o informační společnosti (WSIS) za rok 2022. Dr. Anthony Hu Hao, hlavní expert divize společnosti Huawei pro digitalizaci elektrické energie, byl oceněn za příkladné vedení projektu a na slavnostním předávání cen přednesl projev.

Světovou cenu Energy Globe uděluje porota složená ze zástupců Energy Globe Foundation, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj a Rakouské spolkové hospodářské komory. V roce 2023 byl projekt Net Zero Carbon Intelligent Campus vybrán z více než 2000 nejlepších projektů z více než 180 zemí a regionů a stal se jediným čínským laureátem tohoto ocenění. Mezinárodní porota zmínila tyto přednosti: „Projekt zahrnuje pět základních prvků – dodávky energie s nulovými emisemi uhlíku, koordinaci více zdrojů energie, optimální energetickou účinnost, digitální posílení a přeshraniční inovace. Integruje obnovitelné zdroje energie, centralizované a distribuované energetické systémy, vodík a skladování energie. Výzvy v oblasti energetiky, uhlíku a digitální integrace řeší v trojrozměrném přístupu, který zahrnuje umělou inteligenci, internet věcí a cloud computing pro udržitelný a inteligentní provoz. Projekt získal mezinárodní uznání jako model pro globální uhlíkovou neutralitu a udržitelný rozvoj."

Oceněný projekt, který vede Dr. Anthony Hu Hao, je založen na bezuhlíkovém inteligentním energetickém systému a jeho modelu transformace T³, který zahrnuje energetiku, bezuhlíkovou budoucnost a digitální transformaci. Projekt se zaměřuje na inteligentní dosažení nulových emisí uhlíku, energie a inteligentní scénáře pro integrované plánování, výstavbu a provoz. Je příkladem pro budování ekologického, nízkouhlíkového, bezpečného a účinného energetického systému v rámci kampusu. Pomáhá také městům a zemím při dosahování jejich cílů uhlíkové neutrality.

Kromě toho tento projekt a řešení získaly v červnu 2022 na Světovém summitu o informační společnosti (WSIS) 2022 cenu Champion Prize a byly také oceněny Paulsonovou cenou za udržitelnost jako jeden z desítky nejlepších globálních projektů roku 2022. Základní koncepce, architektura a model projektu získaly také ocenění za nejlepší příspěvek a nejlepší zprávu na Mezinárodní konferenci IEEE o energetickém internetu a integraci energetických systémů a na Mezinárodním fóru pro rozvoj energetiky a energie 2023.