Dodavatel průmyslového plynu Air Products ve svém současném závodě na výrobu vodíku v nizozemském Rotterdamu postaví nejmodernější zařízení na zachycování uhlíku a úpravu oxidu uhličitého. Do provozu by mělo být uvedeno v roce 2026. „Modrý“ vodík bude následně využívat rafinériie Exxon Mobil (Esso) Rotterdam a další zákazníci. Mělo by se jednat o největší továrnu na modrý vodík v Evropě.

Vodík je jedním z nejrozšířenějších prvků ve vesmíru, tradiční metody jeho výroby ve velkém však uvolňují množství oxidu uhličitého. Modrý vodík se podobně jako tradiční šedý vodík vyrábí ze zemního plynu, proces štěpení je ale doplněn o technologii zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Je tak považován za čistší alternativu.

Nový závod bude připojen k unikátnímu systému Porthos, který umožní přepravovat a skladovat oxid uhličitý. Ten bude dopraven do vyčerpaných nalezišť plynu v Severním moři, přibližně 20 kilometrů od pobřeží, kde bude trvale uložen v hloubce více než tři kilometry pod hladinou moře. Díky tomuto systému sníží společnost Air Products emise CO2 v přístavu Rotterdam o více než polovinu.

„Porthos umožňuje společnosti Air Products snížit emise CO2 v přístavu Rotterdam o více než polovinu. To představuje významný krok ke snížení přímých emisí společnosti Air Products v krátkodobém horizontu a přispívá ke splnění cílů nizozemské národní dohody o klimatu. Air Products zároveň usilovně pracuje na další dekarbonizaci svých vlastních aktivit a aktivit svých zákazníků realizací plánů na zpřístupnění zeleného vodíku z dovážené obnovitelné energie v přístavu Rotterdam,“ uvedla společnost Air Products.

Infografika přístavu Phortos v Rotterdamu s ukázkou zpracování plynu. Zdroj: porthosco2.nl

„Zdejší průmyslové společnosti neustále hledají způsoby, jak vytvářet synergie, podporovat energetickou účinnost a nakonec dekarbonizovat. Tento projekt tento požadavek splňuje. Oddělením CO2 přes Porthos a dodáním dalšího modrého vodíku společnosti Exxon Mobil a dalším zákazníkům můžeme pomoci vytvořit čistší budoucnost,“ uvedl provozní ředitel společnosti Air Products Samir J. Serhan.

Podle manažera závodu v Rotterdamu Edwarda Dekkera Kleijna je cílem společnosti Exxon Mobil dosáhnout nulových čistých emisí ze svých provozovaných aktiv do roku 2050 a zároveň přijali komplexní přístup k vytvoření plánů snižování emisí pro každý z jejich závodů.

„Těší nás, že můžeme stavět na spolupráci se společností Air Products, abychom snížili naši ekologickou stopu. Zachycování a ukládání uhlíku je jednou z klíčových technologií potřebných k dosažení klimatických cílů. Tento projekt je skvělým příkladem toho, jak průmysl spolupracuje na snižování emisí oxidu uhličitého v oblasti přístavu v Rotterdamu.

Zdroj: https://www.airproducts.com/company/news-center/2023/11/1106-air-products-blue-hydrogen-plant-europe-and-exxonmobil-long-term-agreement

Foto zdroj: https://www.porthosco2.nl/en/media/