Liberecký kraj má v plánu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na ploše bývalého vojenského letiště v Ralsku – Hradčanech. Měla by tam vzniknout fotovoltaika, která by produkovala zhruba dvojnásobek energie, kterou potřebuje Liberecký kraj pro svůj provoz a provoz všech příspěvkových organizací. Nyní Liberecký kraj vyhlašuje předběžné tržní konzultace (PTK). Ty by měly skončit letos v prosinci.

„Fotovoltaiky jsou budoucností v energetice. Přímá přeměna slunečního záření na elektřinu šetří nemalé finanční prostředky i životní prostředí. Budovy, na kterých fotovoltaiky vzniknou, se tak stanou soběstačnými,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Pevně věřím, že se letos dočkáme také potřebné legislativy, která by nám umožnila vyrobenou energii sdílet mezi našimi příspěvkovými organizacemi. Na zákon o komunitní energetice čekáme již několik let. Co se týká Ralska, jednou z variant, nad kterými uvažujeme, je také využití vyrobené energie pro vznik zeleného vodíku. Ten by se mohl uplatnit ve veřejné dopravě.“  

„Již v červenci letošního roku jsme představili náš záměr vybudovat fotovoltaiku na ploše bývalého letiště v Ralsku zájemcům o předběžné tržní konzultace a také nastínili možný model fungování fotovoltaické elektrárny. Nyní volíme variantu otevřeného vypsání soutěže, tudíž se do předběžných tržních konzultací může přihlásit kdokoli přes tender arénu,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

V rámci PTK bude Liberecký kraj chtít od zájemců o zakázku odpovědi na otázky týkající se popisu projektu, návrhu na jeho financování či provozních záležitostí.  

„Vybrali jsme tedy pro větší transparentnost možnost otevřeného řízení, kam se může přihlásit každý zájemce. Přesto jsme také sami z vlastní iniciativy oslovili některé potenciální dodavatele, kteří mají s výstavbou fotovoltaik zkušenosti. Rád bych ale zdůraznil, že to neznamená, že se nemohou přihlásit do předběžných tržních konzultací i další firmy,“ dodal Miklík.

Prvním objektem v Libereckém kraji, který již má funkční fotovoltaiku o výkonu necelých 6 kWp, je Středisko ekologické výchovy (STŘEVLIK) v Hejnicích. Krajští radní již vyhlásili výběrová řízení na dva projekty vybudování fotovoltaické elektrárny. Konkréteně se jedná o výstavbu na střeše objektu budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci o výkonu 93,6 kWp a fotovoltaika na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou o výkonu 30,36 kWp. Oba projekty budou spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a jejich celková cena bude kolem 5,5 milionu korun.

Další chystané projekty FVE v rámci novostaveb:

  1. Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov (výkon 6,75 kWp)
  2. ZZS LK Výjezdová základna Hrádek nad Nisou (výkon 9,90 kWp)
  3. ZZS LK Výjezdová základna a Krajské záložní operační středisko Jablonec nad Nisou (výkon 9,90 kWp)
  4. Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily (výkon 10,00 kWp)
  5. Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil I, č. p. 143 (výkon 18,00 kWp)
  6. APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I. (výkon 12,60 kWp)

„Prověřujeme samozřejmě i další střechy budov našich příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení či libereckou knihovnu nebo turnovské muzeum. Do budoucna bychom rádi osadili fotovoltaiky také na Centrální depozitář v Českém Dubu či v dostavěném areálu Domova a Centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou,“ uzavřel Miklík.

Text a foto: Liberecký kraj