Stále přibývají vědecké studie, které se zabývají vlivem vodíku na pacienty postižené chorobou covid-19. Vodík, nejsilnější známý antioxidant, by mohl být jednou ze silných zbraní v boji proti covid-19 a jeho dlouhodobým důsledkům.

Coronavirus disease 2019 (covid-19) je akutní respirační onemocnění způsobené těžkým akutním respiračním syndromem coronavirus 2 (SARS-CoV-2), které nemá žádnou specifickou a účinnou léčbu. Patofyziologický proces covid-19 je nadměrná zánětlivá reakce po infekci organismu virem. Zánětlivé bouře hrají důležitou roli v rozvoji covid-19. Řada studií potvrdila, že vodík má léčebný účinek na mnoho onemocnění prostřednictvím inhibice nadměrného množství zánětlivých buněk a faktorů. Nedávno vzbudila širokou mezinárodní pozornost studie vedená akademikem Zhong Nanshanem v Číně o léčbě pacientů s covid-19 inhalací směsného plynu složeného z vodíku a kyslíku a vodíková terapie byla také zahrnuta do nového léčebného plánu pro covid-19 v Číně. Tato studie popisuje především mechanismus výskytu covid-19, shrnuje terapeutické účinky a základní mechanismy vodíku na kritické onemocnění a analyzuje proveditelnost a potenciální terapeutické cíle vodíku pro léčbu tohoto onemocnění.

Do konce srpna 2021 se počet případů infekce zvýšil na 218 milionů a počet úmrtí na 4 miliony. Covid-19 se primárně přenáší dýchacími cestami a blízkým kontaktem, přičemž pacienti, jejichž hlavními příznaky jsou horečka, kašel a únava, mají z 80 % dobrou prognózu. Při důkladném vyšetření jsou u ale pacientů viditelné závažné změny na plicích. Přibližně 14 % pacientů trpí kritickým onemocněním a 5 % pacientů má závažnou infekci kombinovanou s dušností a někdy také hypoxémií (nedostatek kyslíku v těle), což vede k rychlé progresi do syndromu akutní respirační tísně, septického šoku a mnohočetných orgánových selhání. Pacienti s těžkým onemocněním obvykle vyžadují přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP) pro léčbu s úmrtností nad 50 %. Dosud existuje jen málo důkazů, že jakýkoli lék je účinný při léčbě covid-19. Současná léčba zahrnuje především symptomatickou podpůrnou péči, aplikaci antivirotik a imunoterapii.

Potenciální cíle vodíku pro léčbu koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19). Po virové infekci se aktivují zánětlivé buňky v tkáních a krvi, aby zničily virus fagocytózou a uvolněním cytokinů. Nadměrný zánět však způsobuje nekontrolovatelné poškození těla. U COVID-19 může vodík uplatňovat svůj ochranný účinek na dýchací systém tím, že inhibuje nadměrnou aktivaci neutrofilů a makrofágů a snižuje uvolňování cytokinů.

Honba za pokladem
Není překvapením, že vědecké týmy po celém světě zkoušely a stále se snaží najít onen dokonalý lék na nemoc covid-19. Molekulární vodík se ale zdá být zatím nejvýraznějším pomocníkem, který by mohl pomoci těm, kteří s coronavirem bojují. „Pokud jde o virová onemocnění, neexistuje žádný důkaz, že vodík může přímo působit na virus, což vyžaduje další výzkum. V současné době léčba covid-19 spočívá v inhalaci směsi vodíku a kyslíku - 66 % vodíku a 33 % kyslíku rychlostí 6 l/min pomocí nosní kanyly za použití generátoru vodíku/kyslíku,“ vysvětluje ve své práci čínský vědec Yingning Li z Kliniky anesteziologie, Fakultní nemocnice v Tianjin. „Inhalace po dobu 7,7 hodiny na základě standardní péče významně zlepšila závažnost onemocnění už druhý den, včetně stupnice dušnosti, tísně na hrudi, bolesti na hrudi, stupnice kašle a klidové saturace kyslíkem, ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů, kteří dostávali denní standardní péče s kyslíkovou terapií.“ 

Pozitivní zkušenost s vodíkem má při nemoci covid-19 i známý farmaceut a vědec Milan Krajíček. „Dostal jsem sms zprávu, že jsem byl ve styku s nakaženým. Okamžitě jsem se izoloval, ale naštěstí jsem měl v autě vodíkovou lahev a další důležité přístroje jako teploměr, nebo tonometr,“ vzpomíná na svůj první kontakt s nemocí v roce 2020. „Všechno jsem si poctivě zapisoval, protože jsem rizikovým pacientem – mírný hypertonik a metabolický syndrom, lehký diabetes. Když jsem pak dostal horečku, aplikoval jsem molekulární vodík inhalací a došlo k okamžitému poklesu teploty a zlepšení stavu!“

Je molekulární vodík mocná zbraň ve válce s covidem?
Tak jak to funguje? Už jste někdy slyšeli o oxidativním stresu? Covid-19 se zdá mít schopnost zvyšovat oxidativní stres v těle, což může vést k řadě zdravotních problémů. Podle výsledků studií je vodík jako nejsilnější selektivní antioxidant je vodík schopen neutralizovat volné radikály a snižovat tak oxidativní stres.

Takže jak to všechno souvisí s covidem? Studie naznačují, že inhalace vodíku může pomoci zmírnit některé z nejvážnějších symptomů covid-19. Klinické zkoušky u pacientů v Asii ukázaly, že pacienti, kteří inhalovali vodík, měli méně závažné symptomy a rychleji se zotavovali. To potvzuje také PharmDr. Milan Krajíček. „O molekulárním vodíku víme, že u infekcí má obecnou platnost jeho protizánětlivý účinek. Takže jeho použití se netýká jen covidu nebo nemocí SARS ale také virových infekcí jako je chřipka a nebo bakteriálních nemocí jako je třeba zlatý stafylokok.“

Vědecké bádání tedy dospělo k výsledkům, že pokud se tedy objeví další vlna nemoci covid-19, je dobré léčbu podpořit s vodíkem – produkty, které podporují endogenní tvorbu vodíku ve střevech, inhalací vodíku nebo pitím vodíkem sycené vody. „Můžu říct obecně – jakmile pacient na sobě pocítí příznaky, může si nasadit popíjení vodíkové vody během dne. Obsah jedné lahve H2 Medical je asi 240 ml a my víme, že minimální dávkování by měly být asi tři lahve během dne.“

PharmDr. Milan Krajíček inhaluje molekulární vodík s otcem vodíkové biomedicíny prof. Shigeo Ohtou

Záchranná brzda
Prodělali jste covid a stále se necítíte dobře? Vodík by mohl pomoci i vám! Vědci z olomoucké Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v čele s docentem Michalem Botkem se rozhodli v době epidemie covidu-19 zjistit, zda může zafungovat i v rekonvalescenci po tomto onemocnění.

„Výsledky studie potvrdily naši hypotézu, že molekulární vodík může pomáhat i lidem, kteří trpí například akutním respiračním onemocněním, nikoliv jen sportovcům, u nichž je prokázán pozitivní vliv užívání molekulárního vodíku na výkon a snížení únavy,“ uvedl hlavní autor studie Botek, který se s kolegy v laboratoři zátěžové fyziologie účinky vodíku zabývá již delší dobu.

Do výzkumu, který trval jeden rok, bylo zapojeno bezmála osmdesát lidí, kteří prodělali infekci koronavirem SARS-CoV-2 s lehkým nebo středně těžkým průběhem. Účastníci prošli vstupními vyšetřeními, zejména spirometrií a šestiminutovým testem chůze, na základě kterého byla hodnocena jejich aktuální funkční kapacita po prodělané nemoci.

Docent Michal Botek z Univerzity Palackého v Olomouci zkoumá se svým týmem vliv vodíku na lidské tělo zejména ve spojitosti se sportovním výkonem. Po potvrzení zrychlení rekonvalescence ale udělali studii také u postcovicových pacientů, u kterých došlo také výraznému zlepšení stavu po stránce výkonu i odolnosti. 

„Byli jsme první, kteří ukázali, že postcovid v té akutní fázi, je možné řešit inhalací vodíku,“ říká Michal Botek hrdě. „Byla to studie, která vyšla v roce 2022 a skutečně jsme na naší populaci prokázali, že se efekt projeví jednak zvětšením odolnosti vůči zátěži, zvýšením tolerance zátěže, zlepšili se jim respirační parametry a my jsme to viděli na těch lidech, že se nám před očima měnili! Takže věda jen dokumentovala to, co my jsme už viděli na těch lidech, protože nám byli schopní vyjít dvě nebo tři patra, zatímco když jsme je přijímali, tak toho schopní nebyli.“ Studie byla realizována ve spolupráci se společností H2 World Health & Beauty Company, která vědcům zapůjčila část použitých generátorů vodíku pro účastníky výzkumu.

Vodíková výbava
Chcete mít molekulární vodík stále po ruce? Nejlepším pomocníkem je vodíková lahev, která funguje jako malý vodíkový generátor – běžnou vodu elektrolýzou změní na vodíkovou. Například vodíkové lahve společnosti H2 Medical nabízí možnost sycení vody v originální nádobě, sycení vody pomocí nástavce v běžné PET láhvi a také inhalaci pomocí originálního nástavce. Inhalovat můžeme pomocí nosní kanyly, ušních nebo očních brýlí. Přibližná koncentrace vodíku v lahvi po nasycení je zhruba 1560 ppb na 1l při teplotě 4-95°C

Čerstvá vodíková voda je v lahvi hotová za 5min. Při přepnutí na inhalaci vzniká díky patentované technologii společnosti H2 Medical molekulární vodík s čistotou 99,99 %. Mít zdroj vodíku během covidové epidemie se rozhodně vyplatí. Studie prokázaly pozitivní vliv molekulárního vodíku při léčbě aktutní nemoci i postcovidu. Vodík může pomoci zmírnit některé z dlouhodobých symptomů covidu, jako je únava, dušnost a ztráta chuti k jídlu.

Chcete se o vodíku dozvědět víc? Podívejte na podcasty H2 Times News kde najdete rozhovor s doc. Michalem Botkem i PharmDr. Milanem Krajíčkem.

Zdroj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.671215/full

Foto zdroj: pixabay, innovativegenomics.org