Francouzská společnost TotalEnergies v rámci dekarbonizace svých evropských rafinérií vypisuje výběrové řízení na dodávky 500 000 tun zeleného vodíku ročně.  Cílelm je vyhnout se emisím přibližně pěti milionů tun CO2 ročně z jejích evropských rafinérií.

Nadnárodní francouzská společnost zaměřená na zpracování ropy provozuje síť téměř 17 000 čerpacích stanic a po celém světě zaměstnává přes 96 000 zaměstnanců. Nyní přišla s tvrzením, že zelený vodík by ji do roku 2030 umožnil vyhnout se emisím přibližně pěti milionů tun CO2 ročně z jejích evropských rafinérií.

Mezi její rafinerie v Evropě patří Antverpy v Belgii, Leuna v Německu, Zeeland v Nizozemsku, Normandie, Donges a Feyzin ve Francii a dvě biorafinérie v La Mède a Grandpuits ve Francii, všechny spotřebitele vodíku. TotalEnergies oznámila, že si přeje do roku 2030 nahradit 500 000 tun tohoto vodíku zeleným vodíkem z obnovitelných zdrojů energie.

Společnost uvedla, že tento velký projekt dekarbonizace přispěje k dosažení jejího cíle snížení čistých emisí skleníkových plynů přímo spojených s jejími operacemi v oblasti ropy a zemního plynu (rozsah 1+2) v roce 2030 ve srovnání s rokem 2015.

TotalEnergies provozuje síť téměř 17 000 čerpacích stanic a po celém světě. Foto zdroj: Financial Times

„Kromě již identifikovaných projektů na výrobu zeleného a nízkouhlíkového vodíku, na kterých společnost navázala partnerství s La Mède, Grandpuits, Leuna a Normandie, vyzýváme výrobce třetích stran. abychom nám poskytli zelený vodík, který potřebujeme, a urychlili dekarbonizaci našich provozů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti TotalEnergies Patrick Pouyanné. 

„Doufáme, že budeme těžit z nejkonkurenceschopnějších řešení vyvinutých různými dodavateli po celém světě tím, že jim nabídneme možnost přístupu ke střednědobým a dlouhodobým smlouvám s TotalEnergies."

Společnost TotalEnergies zdůraznila, že je odhodlána snížit svou uhlíkovou stopu spojenou s výrobou, transformací a dodávkami energie svým zákazníkům, a tato výzva k předkládání nabídek je doplňkem k již vyhlášeným projektům. Mezi tyto projekty patří:

  • La Mède: Projekt Masshylia ve spolupráci s Engie, jehož cílem je vyrábět zelený vodík pro potřeby biorafinérie, probíhá.
  • Grandpuits : TotalEnergies a Air Liquide podepsaly v listopadu 2022 dohodu o partnerství s cílem vybudovat inovativní a kruhový systém pro výrobu 20 000 tun částečně obnovitelného vodíku ročně díky recyklaci zbytkového bioplynu z biorafinérie.
  • Leuna: TotalEnergies a VNG podepsaly v červnu 2023 dohodu o budoucích dodávkách zeleného vodíku do rafinérie Leuna.
  • Normandy: TotalEnergies a Air Liquide podepsaly v září 2023 dohodu o budoucí dodávce až 15 000 tun zeleného a nízkouhlíkového vodíku pro platformu TotalEnergies.

Zdroj: https://www.offshore-energy.biz/totalenergies-launches-call-for-tenders-for-green-hydrogen-supply/

Foto zdroj: Financial Times, TotalEnergies.com