Keio University, jedna z nejprestižnějších japonských univerzit, uvedla, že inhalační terapie plynným vodíkem je vysoce účinná při záchraně životů a zlepšení prognózy pacientů se zástavou srdce. Novinku, kterou odvysílala také japonské veřejnoprávní televize, nám přinesl viceprezident pro vědu a výzkum H2 Global Group prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

„Při náhlé srdeční zástavě, jako je například srdeční onemocnění, může okamžitá kardiopulmonální resuscitace obnovit srdeční tep a často zachránit život. Jelikož se však srdce zastaví a krev necirkuluje, dochází k velkému poškození orgánů celého těla včetně mozku. V důsledku toho mnoho lidí umírá, aniž by nabyli vědomí, nebo trpí vážnými následky," vysvětluje profesor, proč chtěli zkusit těmto pacientům podávat vodík.

V roce 2014 výzkumná skupina Keio University právě spolu s profesorem Shigeo Ohta při pokusech na zvířatech uvedla, že inhalace plynného vodíku po zástavě srdce snižuje úmrtnost a poškození mozku. Dosud však nebyla jeho účinnost u lidí prokázána. „Proto byla v této dvojitě zaslepené randomizované kontrolované studii, která je nejspolehlivější výzkumnou metodou, u pacientů se srdeční zástavou mimo nemocnici, provedena terapie s kontrolovanou teplotou a inhalace 2% plynného vodíku obsahujícího kyslík. Hodnocena byla mortalita a neurologické následky. Studie se zúčastnilo 15 zařízení v Japonsku."

Překvapení pro lékaře, ujištění pro vědce

Podle očekávaní profesora Ohty vodík zafungoval dobře. „U pacientů překvapivě vzrostlo 90denní přežití z 61 % s konvenční léčbou na 85 % s vodíkovou terapií a počet úmrtí se snížil ze 13 na 6, tedy více než o polovinu. Rovněž bylo statisticky potvrzeno, že procento lidí, kteří se uzdravili bez následků, vzrostlo z 21 % na 46 %. To jsou skvělé výsledky!"

Vodík je považován za neškodný pro lidské tělo a v této klinické studii nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky způsobené vodíkem. V případě praktického využití se očekává, že mnoho pacientů zachrání inhalační terapie plynným vodíkem.

Dohromady je vodík účinný u jednoho z nejzávažnějších onemocnění. Výsledky této studie byly publikovány v eClinical Medicine dne 17. března 2023. Studie je k náhledu ZDE

KOMENTÁŘ:
Mudr. David Buchta, kardiolog: „Jedná se o prostředek, který může pomoci spíše lékařům urgentní medicíny. Než toto bude v Česku v doporučeních pro terapii, tak to bude chtít velké studie u nás i v Evropě a to bude zřejmě trvat několik let. Přesto si myslím, že v určitých případech to jako podpůrná terapie může fungovat.”