H2 Medical Technologies získala prestižní certifikát ISO 9001. Lídr na poli vodíkových technologií patřící do skupiny H2 Global Group, která před nedávnem mimo jiné představila první vodíkové kolo v ČR H2 Bike, tak potvrzuje nejvyšší standard kvality a bezpečnosti jejich produktů a služeb. „Jsme nesmírně rádi, že jsme v těchto obtížných podnikatelských podmínkách uspěli a certifikát získali. Je to jasná zpráva směrem k našim zákazníkům a partnerům o nastavení mezinárodního standardu na vodíkovém trhu v ČR ale i v zahraničí,“ říká ředitel H2 Medical Technologies Ing. Pavel Vašek.

Certifikát ISO 9001 je mezinárodně uznávaný standard pro systém řízení kvality. Pro získání tohoto certifikátu prošla společnost H2 Medical Technologies důkladným auditem, který posuzuje, zda splňuje všechny požadavky stanovené ISO 9001. Certifikát potvrzuje, že společnost má vytvořený efektivní systém řízení kvality a že je schopna dodávat výrobky a služby, které vyhovují požadavkům zákazníků a trhu.

Pro H2 Medical Technologies je tento certifikát obrovským úspěchem. „Získání certifikátu ISO 9001 je důkazem, že společnost se zaměřuje na kvalitu a že je schopna si udržet vysoké standardy,“ vysvětluje Pavel Vašek. „Získání tohoto certifikátu také znamená, že H2 Medical Technologies se může pyšnit mezinárodním uznáním a že je připravena konkurovat na globálním trhu.“

Certifikát ISO 9001 má také mnoho praktických výhod. Jednou z těchto výhod je zvýšení důvěryhodnosti na trhu. „Když zákazníci vidí, že společnost má certifikát ISO 9001, mají jistotu, že výrobky a služby, které od H2 Medical Technologies zakoupí, budou splňovat nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. To jim dává klid a jistotu, že svěřují své zdraví a bezpečnost do dobrých rukou. Investoři si tento náš další významný krok také pochvalují, jelikož vnímají významnost tohoto mezinárodně uznávaného certifikátu pro další finanční zajištění zdrojů pro realizaci našich projektů, které dokážeme svými aktivitami velmi výhodně a bezpečně zhodnotit“ říká s nadšením ředitel pro investice společnosti H2 Global Group Květoslav Chytil.

Další výhodou certifikátu ISO 9001 je zlepšení interních procesů a efektivnosti ve společnosti. Během procesu získávání certifikátu musela společnost provést důkladnou analýzu svých procesů a identifikovat oblasti, které lze zlepšit. Tímto způsobem se H2 Medical Technologies může zbavit zbytečného plýtvání se zdroji, zefektivnit své operace a zvýšit své zisky.

Podle prezidenta skupiny H2 Global Group Davida Maršálka má certifikát ISO 9001 významný vliv na vnímání značky H2 Medical Technologies na trhu jako spolehlivé a profesionální společnosti. Navíc tento důležitý dokument slouží k dalšímu rozšíření našeho působení na zahraniční trhy, kde naši partneři tento základní certifikát vyžadují.

„Získání certifikátu ISO 9001 je pro naši výrobní společnost H2 Medical Technologies a celou skupinu H2 Global Group velkým úspěchem. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům a zejména řediteli H2 Medical Technologies Pavlu Vaškovi za výbornou práci. Naše vodíková skupina H2 Global Group je tak připravena posunout se na další úroveň a pokračovat ve svém úspěchu,“ uzavírá David Maršálek.