Na pozemku Střední školy elektrotechnické v Ostravě stojí nově experimentální soběstačný dům Žáci se díky němu podrobně seznámí s využíváním fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla. Pro výuku poslouží i model vodní elektrárny a panel na výrobu vodíku.

Smart EKOdům bude sloužit i pro exkurze a výukové programy pro žáky ostatních škol. Střední škola mohla EKOdům vybudovat díky podpoře Moravskoslezského kraje a prostředkům z projektu OKAP II.

„Na pozemku naší střední školy vzniklo moderní centrum obnovitelných zdrojů energie a chytrých technologií. Je to další významný krok v podpoře odborného vzdělávání v regionu. Žáci elektrooborů si díky tomuto školícímu středisku osvojí technologie, se kterými se budou čím dál častěji ve své budoucí praxi setkávat. Tento EKOdům je navíc vybaven zařízeními, která měří vyrobenou i spotřebovanou elektrickou i tepelnou energii, ale také vyhodnocují i další veličiny, jako jsou výkony, průtoky nebo třeba teploty. Se všemi těmito daty pak žáci mohou dále ve výuce pracovat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že pro názornost jsou všechny technologie umístěny viditelně, a navíc jsou použity i různé typy zařízení.

Vybudování objektu včetně technologií a didaktických pomůcek stálo 10,6 milionu korun. Samotná modulární budova stála 5,74 milionu korun, čtyřmi miliony na ni přispěl kraj, který je zřizovatelem školy. Na vybavení a didaktické pomůcky pak škola kromě příspěvku kraje a státu získala evropské peníze, které pokryly 85 % těchto nákladů.

„Kromě fotovoltaiky má EKOdům také foto termiku a tepelné čerpadlo pro topení či chlazení, výměnu vzduchu pak zajišťuje rekuperační systém. Další vychytávkou je řízené venkovní stínění, které umí šetřit energii na topení a chlazení. Inteligentní regulace řídí všechny procesy na základě naměřených hodnot nebo podle požadavků uživatele. Naši žáci si všechny tyto technologie osvojí, což pro ně bude po absolvování školy velkou výhodou. Jsem rád, že se nám tento projekt podařilo dotáhnout do konce. Poděkování patří zejména našemu zřizovateli. Moravskoslezský kraj na projekt získal z EU finance a významně přispěl i ze svého rozpočtu,“ řekl ředitel Střední školy elektrotechnické Tomáš Führer.

Nový energeticky úsporný a soběstačný dům je vybaven také didaktickými pomůckami pro výuku alternativních zdrojů energie, jako například modelem vodní elektrárny se třemi různými turbínami, modelem tepelného čerpadla, panelem na výrobu vodíku a jeho využití v palivovém článku, systémy pro výuku větrných či fotovoltaických elektráren.

Školící středisko bylo vybudováno v na klíč dodaném modulárním domě. Jeho hlavní část slouží pro demonstraci a výuku alternativních zdrojů energie, další částí je kabinet učitele s demonstrační kuchyňskou linkou představující spotřebiče elektrické energie, EKOdům má také sociální zázemí. Dům je opatřen štítkem kvality těsnosti, jehož výsledky měření splňují požadavky předpisů požadované ČSN 73 0540-2. Naměřená hodnota 0,47 n50 budovu klasifikuje jako A, tedy mimořádně úsporný pasivní dům.