Vodík, zejména obnovitelný nebo zelený , získal v posledních letech důležitou pozici v plánech Evropské unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050.  

Měl by hrát významnou roli zejména v sektorech, které by bez jeho využití byly obtížně dekarbonizovatelné, jako jsou těžký průmysl nebo doprava. S jeho využitím se ale počítá také v sektoru výroby elektřiny či tepla. Podle studie vypracované poradenskou společností Deloitte pro iniciativu Clean Hydrogen Partnership by poptávka po vodíku v Evropě mohla do roku 2050 vzrůst na 53 milonů tun (1 764 TWh). Z uvedené hodnoty by až 42 % mohla činit poptávka v přístavních oblastech. Ta bude tvořena jak potřebou průmyslových podniků nacházejících se v přístavech nebo v jejich blízkosti, tak mezinárodní přepravou.

Z evropských přístavů má být zároveň vodík přepravován dále do vnitrozemí. Evropa se bude spoléhat na dovoz vodíku S ohledem na očekávanou prudce rostoucí poptávku po vodíku v Evropě je pravděpodobné, že velkou část potřebného vodíku budou evropské země v budoucnu dovážet. Podle zmíněné studie by podíl importovaného vodíku na celkové spotřebě v EU mohl v roce 2050 činit 25 až 70 % v závislosti na schopnosti členských států navyšovat výkon obnovitelných zdrojů, pomocí kterých by si vodík mohly vyrábět sami.