Navrhovaný projekt H2Teesside by byl významným krokem v rozvoji vodíkového podnikání společnosti BP a významně by přispěl k dosažení cíle britské vlády, kterým je do roku 2030 vyvinout 5 GW výroby vodíku. 

Díky blízkosti skladovacích lokalit v Severním moři, koridorům pro potrubí a stávajícím provozním kapacitám pro skladování a distribuci vodíku má oblast H2Teesside jedinečné předpoklady k tomu, aby pomohla vést nízkouhlíkovou transformaci, podpořila zaměstnanost, regeneraci a oživení okolní oblasti. Průmyslová odvětví v Teesside produkují více než 5 % průmyslových emisí ve Spojeném království a v regionu se nachází pět z 25 největších producentů emisí v zemi. 

Dev Sanyal, výkonný viceprezident společnosti BP pro plyn a nízkouhlíkovou energetiku, uvedl: "Teesside je jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě. Čistý vodík je nezbytným doplňkem elektrifikace na cestě k čisté nule. Modrý vodík, integrovaný se zachycováním a ukládáním uhlíku, může zajistit rozsah a spolehlivost potřebnou pro průmyslové procesy. Může také hrát zásadní roli při dekarbonizaci těžko elektrifikovatelných průmyslových odvětví a snižování nákladů na přechod na energetiku. Společnost BP plánuje největší vodíkový projekt ve Velké Británii. H2Teesside má společně s NZT a NEP potenciál přeměnit tuto oblast v jeden z prvních uhlíkově neutrálních klastrů ve Spojeném království, podpořit tisíce pracovních míst a umožnit realizaci britského desetibodového plánu." 

Britská ministryně pro energetiku Anne-Marie Trevelyanová uvedla: "Podpora růstu nízkouhlíkového vodíku je klíčovou součástí desetibodového plánu premiérky a naší Bílé knihy o energetice a může sehrát důležitou roli v tom, abychom do roku 2050 přestali přispívat ke změně klimatu. Čistý vodík má obrovský potenciál, který nám pomůže plně dekarbonizovat celé Spojené království, a je skvělé, že společnost BP zkoumá jeho plný potenciál v Teesside." 

Modrý vodík Metan ze zemního plynu se při vysoké teplotě mění na vodík a oxid uhličitý. CO2 se přitom zachycuje a trvale ukládá pod zem. Vodík je nezbytným doplňkem elektrifikace a čistým nosičem energie pro průmysl, dopravu, energetiku a stavebnictví.

Společnost BP zahájila studii proveditelnosti projektu s cílem prozkoumat technologie, které by mohly zachytit až 98 % emisí uhlíku z procesu výroby vodíku. 

Díky rozsáhlé a levné výrobě čistého vodíku by projekt H2Teesside mohl podpořit přechod okolních průmyslových odvětví na využívání vodíku namísto zemního plynu, což by hrálo důležitou roli při dekarbonizaci skupiny průmyslových odvětví v Teesside. 

Modrý vodík se vyrábí přeměnou zemního plynu na vodík a CO₂, který se následně zachycuje a trvale skladuje. H2Teesside by byl integrován s již plánovanými projekty Net Zero Teesside (NZT) a Northern Endurance Partnership (NEP) v regionu, jejichž provozovatelem je společnost BP. 

Produkce vodíku v rámci projektu by mohla poskytovat čistou energii pro průmysl a obytné domy, mohla by se využívat jako palivo pro těžkou dopravu a podporovat vytváření udržitelných paliv, včetně biopaliv a e-paliv. Projekt by se rozvíjel v několika etapách, přičemž počáteční 500MW kapacita „modrého“ vodíku by se měla začít vyrábět do roku 2027, nebo i dříve a další kapacita by měla být nasazena do roku 2030, jakmile se dekarbonizace průmyslového uskupení a poptávka po vodíku zrychlí. Společnost BP vidí potenciál pro další poptávku po vodíku v Teesside i po roce 2030.

BP (British Petroleum), zkráceno a upraveno H2 TIMES

Obrázek: BP