Docent Michal Botek z katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se více než 5 let intenzivně věnuje zkoumáním účinkům molekulárního vodíku na lidský organismus, a to zejména u sportovců. Nicméně jeho týmu se mimojiné podařilo prokázat i výrazné zlepšení zdravotního stavu u pacientů s akutním postcovidem. „Ranní doušek vodíkové vody dělá den,“ říká rád s nadsázkou vědec.

Vodík se zdá být skvělým pomocníkem pro lidi, kteří rádi sportují. Co vyplývá ze studií, které jste dělali – je lepší dát si vodíkovou vodu před výkonem nebo po něm? Zvyšuje spíš výkon nebo pomáhá s regenerací? Nebo snad obojí?
Je tomu přesně tak. Aplikace vodíku ať už v podobě pití hydrogenované vody nebo jeho inhalace významným způsobem urychluje zotavení a snižuje pozátěžovou svalovou bolest. Větší tišící účinek vodíku jsme zaznamenali u starší populace nebo u příležitostných sportovců, kteří si jsou jdou s kamarády např. zahrát celodenní tenisový turnaj nebo o prodlouženém víkendu vyrazí na lyže. Přestože vodík našimi smysly nelze odhalit, při výzkumu se nám nesčetněkrát stalo, že za námi účastníci studie přišli a se šibalským úsměvem sdělili, že už vědí, kdy byl aplikován vodík a kdy placebo (obyčejná voda). Jak to můžete vědět? Jednoduše. Minule nás totiž svaly po zatížení bolely, nyní ne, zněla jejich odpověď. Experimenty, které prokážou, zda je efektivnější suplementovat H2 před nebo po zatížení nás ještě čekají, nicméně, už nyní z literatury víme, že jako optimální cesta suplementace H2 je kombinace obou – tedy před výkonem i po něm.

Dá se říct, v jakých dávkách je dobré vodík do těla dávat, abych pociťovala nějaké změny, například když začínám trénovat?
Dle našich dosavadních zkušeností doporučuji v začátku tréninku suplementovat vodíkovou vodou pitný režim minimálně v objemu 1.2 l a to v dávce 0.5 L těsně před zatížením a zbytek vody vypít ihned po zatížení.  

Doc. Michal Botek se na Univerzitě Palackého představil svou práci doc. Shigeo Ohta, Ph. D., který přišel s objevem antioxidačních schopností vodíku

Mohu například veškerou vodu, kterou během dne vypiji sytit vodíkem například ve vodíkové lahvi?
Je vícero způsobů, jak si připravit vodíkem obohacenou vodu. Vodíkové láhve pracující na principu elektrolýzy vody je jednou z nejdostupnějších cest, jak si může de facto každý z pohodlí domova užívat pozitivních účinků vodíku.

Dá se vodíkem předávkovat? Můžu si nějak uškodit?
Nejsou doposud žádné indicie o možnosti se vodíkem předávkovat, protože tělo si přebytečný vodík samo vyloučí. Jiná otázka je, pokud se někdo léčí s určitým onemocněním, vždy doporučuji nasazení vodíkové terapie konzultovat s příslušným lékařem, aby se tímto avízem předešlo potenciálně nežádoucí interakci mezi užívanými léky a vodíkem.

Nedávno jste dokončil s vašim týmem další studii. Můžete nám v krátkosti říct, co jste zjistili?
V případě nepublikovaných výsledků jsem velmi obezřetný, co se jejich komentování týče. Nicméně náš nejnovější výzkum si dovolím tvrdit posouvá hranice aplikovatelnosti vodíku od sportovců k nesportující populaci, u které pro H2 spatřujeme daleko širší možnosti uplatnění.

Doc. Michal Botek přednáší o výsledcích studií s vodíkem na Sportovním sympozium