Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Novela mimo jiné podpoří i rozvoj výroben plynu, včetně zeleného vodíku, o výkonu nad 1MWp.

Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství. Úpravu zákona oceňuje také Hospodářská komora České republiky, která je společně se Svazem průmyslu a dopravy členem vládního výboru pro strategické investice a hlavním motorem iniciativy Česko na křižovatce.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

Mezi změnami, které novela liniového zákona přináší, je také urychlená příprava dobíjecí a plnící infrastruktury. Nově se zjednodušuje a urychluje příprava a povolování výstavby čerpací infrastruktury v souladu s vývojem v oblasti tzv. čisté mobility a vytváří se prostor pro rozvoj alternativních druhů dopravy (elektro, vodík, LNG). Zákon se vztahuje i na čerpací infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, vodíkové plnicí stanice, LNG, a rovněž stavby, které je napojí na distribuční sítě.

Novela liniového zákona urychlí v energetice například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských peněž pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

Rovněž má podpořit zrychlení povolovacích procesů týkajících se areálů pro výrobu moderních produktů strategického významu, jako je výroba baterií do automobilů, výroba čipů, zpracování druhotných surovin, recyklátů, robotická výroba, výroba a zpracování vodíku nebo datových center.

V těžbě pomůže zajistit dostatek surovin pro dálnice a železnice v podobě kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti průmyslu je prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí.

„Změna názvu lépe odpovídá finální působnosti zákona. České republice pomůže s dostavbou základní dálniční sítě a se začátkem výstavby vysokorychlostních tratí. Nutně ale potřebujeme zajistit a urychlit celou řadu dalších klíčových strategických investic, které Česká republika potřebuje pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře a k restartu ekonomiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

V rámci novely liniového zákona dojde ke zjednodušení povolovacích řízení, kde se odstraní nedůvodné prodlužování lhůt (např. nelze prodlužovat lhůty pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, přezkumné řízení pro přezkum závazného stanoviska lze zahájit v omezené lhůtě apod.), opouští se například odvolací institut a podobně.

Novelu liniového zákona nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

Zdroj: mdcr.cz