Společnost H2 Global Group ve spolupráci s Lázněmi Teplice nad Bečvou pořádá 23. listopadu 2023 v Ostravě mezinárodní vodíkovou konferenci. V prostorách MSIC budou představeny nejnovější pokroky, vize a inovace v oblasti využití Molekulárního Vodíku® v medicíně. Hlavním řečníkem konference se stane světoznámý biochemik prof. Shigeo Ohta, Ph.D. Vodíková konference H2 MedTech® 2023 je zahrnuta do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Konference H2 MedTech® 2023, která se koná v Moravskoslezském inovačním centru (MSIC), představí špičkové odborníky, aby sdíleli své nejnovější objevy, výsledky výzkumů a praktické zkušenosti na téma Terapeutický potenciál Molekulárního vodíku®. „Molekulární vodík využíváme jako podpůrnou terapii pro naše osvědčené lázeňské procedury. Velmi se nám osvědčil k celkovému posílení organismu. Zdá se, že vodík působí jako katalyzátor tradičních lázeňských procedur. Jeho výhodou je snadné použití a široké využití a téměř žádné nežádoucí účinky. Velmi se nám osvědčil k celkovému posílení organismu," říká odborný garant konference primářka Lázní Teplice nad Bečvou Gabriela Hanslianová. „Jsme rádi, že můžeme osvětu o jeho účincích dále předávat i kolegům z dalších oborů." 

„Není překvapením, že Molekulárnímu vodíku „propadlo“ už tolik lidí – lékařů, vědců i běžných lidí. Přesto se najde stále mnoho těch, kteří buď neví o účincích vodíku nic nebo jen velmi málo. A proto jsme uspořádali tuto lékařskou konferenci plnou vodíkových odborníků,“ vysvětluje prezident H2 Global Group David Maršálek. Akce se zaměřuje na prezentaci výzkumu molekulárního vodíku, který má podle vědeckých studií silné protizánětlivé účinky, včetně schopnosti potlačovat cytokinovou bouři a urychlovat regeneraci po sportovním výkonu. „Tito profesionálové přinášejí své hluboké znalosti, průlomové výzkumy, praktické zkušenosti a vizionářské pohledy na budoucnost vodíkové terapie," dodává Maršálek. Konference je určena pro lékaře ze zdravotnických zařízení státního a soukromého sektoru, ambulantní péče, stomatology a fyzioterapeuty.

V rámci konference H2 MedTech® 2023 vystoupí také další přední odborníci, jako je biochemik Jaroslav Zelenka, stomatolog Lubomír Beran, sportovní lékař Pavel Malovič, farmaceut Milan Krajíček nebo uznávaný odborník v oblasti fyziologie a fyziologie zátěže Michal Botek. Ti se ve svých přednáškách zaměří na různé aspekty využití molekulárního vodíku v medicíně a farmakologii. Hlavním řečníkem bude profesor biochemie a „otec“ vodíkové biomedicíny, japonský vědec profesor Shigeo Ohta. Vodíku a jeho účinkům se věnuje dlouhá léta, v roce 2007 publikoval renomovaný vědecký časopis Nature Medicine jeho článek, který odstartoval celosvětový zájem o významné blahodárné účinky molekulárního vodíku na lidské zdraví. V současnosti má viceprezident pro vědu a výzkum H2 Global Group Ohta s kolegy na kontě přes 2 tisíce publikovaných článků, které podporují významný, ale zatím plně nedoceněný terapeutický potenciál vodíku.

H2 MedTech® 2023 Přednášející:

prof. Shigeo Ohta, Ph.D., Japonsko: Průlomový objev účinků vodíku a následný boom ve výzkumu a Výjimečná účinnost vodíku v aplikacích pro léčbu různých onemocnění a v péči o zdraví

Doc. Jaroslav Zelenka, Ph.D., ČR: Molekulární mechanismus antioxidačního působení vodíku

PharmDr. Milan Krajíček, ČR: Cirkadiánní rytmy, chronofarmakokinetika a molekulární vodík

Mgr. Jana Trdá, Ph.D., ČR: Jak propojit rehabilitaci ve VR s rehabilitací s vodíkem 

MUDr. Gabriela Hanslianová, ČR: Využití vodíku v lázeňství

MUDr. Lenka Tetřevová, ČR: Kazuistika z Dětské léčebny Radost

MUDr. Lubomír Beran, ČR: Hojení poextrakčních ran u zdravých pacientů s podporou molekulárního vodíku

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., ČR: Význam molekulárního vodíku pro zrychlení regenerace po tělesném zatížení

MUDr. Pavel Malovič, Ph.D., MPH, Slovenská rep.: Praktické využití vodíku ve sportu

Registrace probíhá na webu www.VodikovaKonference.cz