Zelený, ružový nebo tyrkysový? Který vodík má největší potenciál, aby se stal naší budoucností? Naučte se rozlišovat mezi jednotlivými typy a zjistěte, jaký z nich může být klíčovým hráčem v energetickém průmyslu.

Vodík je jedním z nejdůležitějších prvků naší planety. Je to nejlehčí prvek v periodické tabulce a také nejhojněji se vyskytující prvek ve vesmíru. Vodík má mnoho různých forem a druhů, které se liší vlastnostmi a využitím. V tomto článku se podíváme na tři hlavní druhy vodíku: růžový, tyrkysový a zelený vodík, a na jeho využití v průmyslu a zdravotnictví.

Růžový vodík
Růžový vodík je vodík, který se získává z vody elektrolýzou s využitím obnovitelné energie. Tento druh vodíku se také nazývá "čistý vodík", protože nevytváří emise CO2, které jsou obvykle spojeny s výrobou vodíku. Růžový vodík má potenciál stát se klíčovým zdrojem energie pro budoucnost, a to díky své schopnosti být skladován a použit jako zdroj elektřiny v době, kdy jsou obnovitelné zdroje energie nedostupné.

Tyrkysový vodík
Tyrkysový vodík je vodík, který se vyrábí zemním plynem pomocí vysokoteplotního procesu, který se nazývá parní reformace. Tento druh vodíku se také nazývá "modrý vodík". Tyrkysový vodík je schopen vytvářet vodík za méně nákladných podmínek než růžový vodík a je také schopen snížit emise CO2 o 50% oproti tradičním metodám výroby vodíku.

Zelený vodík
Zelený vodík je vodík, který se vyrábí z elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné turbíny nebo solární panely. Tento druh vodíku se také nazývá "obnovitelný vodík". Vzhledem k tomu, že se jedná o čistší a udržitelnější zdroj vodíku, zelený vodík má potenciál hrát klíčovou roli v přechodu k uhlíkově neutrálnímu hospodářství.

Využití vodíku v průmyslu
Vodík může být využit v průmyslu jako alternativa k tradičním fosilním palivům. Využití vodíku může pomoci snížit emise CO2 a tím přispět k ochraně životního prostředí. Vodík lze využít jako palivo pro vodíkové palivové články, které jsou schopny vyrábět elektřinu a teplo bez emisí CO2. Vodík se také využívá jako surovina pro výrobu amoniaku, který se používá jako hnojivo v zemědělství.

Využití vodíku ve zdravotnictví
Molekulární vodík, tedy vodík v podobě plynu, se stává stále populárnějším využitím v medicíně. Studie ukazují, že molekulární vodík může pomoci zlepšit regeneraci po zranění a také pomoci zmírňovat záněty v těle. To může být užitečné pro lidi s bolestmi kloubů nebo s jinými druhy zánětlivých onemocnění. Molekulární vodík má také antioxidantní vlastnosti, což znamená, že může neutralizovat volné radikály v těle, což přispívá ke zdraví buněk a tkání. Nejlepším způsobem jak si v těle zvýšit koncentraci vodíku je inhalací a pitím vodíkem sycené vody z generátorů molekulárního vodíku H2 Health and Beauty. 

Vodík je univerzální prvek, který má mnoho různých forem a druhů. Růžový, tyrkysový a zelený vodík jsou jen některé z mnoha možností, jak využívat tento prvek k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života. Vodík má široké využití v průmyslu a v zdravotnictví, díky svým vlastnostem a možnostem. Pokud budeme pokračovat v rozvoji technologií pro výrobu a využití vodíku, můžeme přispět k udržitelnému rozvoji a ochraně našeho klimatu. 

Do nového čísla H2 Times pro vás na toto téma chystáme rozhovor s odborníkem z Katedry geologického inženýrství VŠB Ostrava.