Uniwersytet Keio, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Japonii, podał, że terapia wodorem jest wysoce skuteczna w ratowaniu życia i poprawie rokowania u pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Tę Informację transmitowała także japońska telewizja publiczna, przekazał nam wiceprezes ds. nauki i badań H2 Global Group, prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

Uniwersytet Keio, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Japonii, podał, że terapia wodorem jest wysoce skuteczna w ratowaniu życia i poprawie rokowania u pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Tę Informację transmitowała także japońska telewizja publiczna, przekazał nam wiceprezes ds. nauki i badań H2 Global Group, prof. Shigeo Ohta, Ph.D.

„W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, np. choroby serca, natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa może przywrócić bicie serca i często uratować życie. Jednakże, gdy serce zatrzymuje się, a krew nie krąży, następuje wielkie uszkodzenie narządów całego ciała, w tym mózgu. W rezultacie wiele osób nie odzyskuje przytomności, ponosząc poważne konsekwencje lub umiera” – wyjaśnia profesor, dlaczego chcieli spróbować podać tym pacjentom wodór.

W 2014 roku grupa badawcza z Uniwersytetu Keio wraz z profesorem Shigeo Ohtą wykazała w doświadczeniach na zwierzętach, że inhalacja wodorem po zatrzymaniu krążenia zmniejsza śmiertelność i uszkodzenia mózgu. Jednak jego skuteczność u ludzi nie została jeszcze udowodniona. Przeprowadzono badanie wśród pacjentów z poza szpitalnym zatrzymaniem krążenia i leczono ich terapią kontrolowaną temperaturą oraz inhalacją 2% wodoru zawierającego tlen. Oceniano śmiertelność i następstwa neurologiczne. W badaniu wzięło udział piętnaście placówek w Japonii.

Niespodzianka dla lekarzy, pewność dla naukowców
Zgodnie z oczekiwaniami profesora Ohty wodór sprawdził się dobrze. „Co zaskakujące, 90-dniowe przeżycie pacjentów wzrosło z 61% w przypadku leczenia konwencjonalnego do 85%, a w kwestii terapii wodorowej liczba zgonów spadła z 13 do 6, czyli o ponad połowę. Potwierdzono także statystycznie, że odsetek osób, które wyzdrowiały bez konsekwencji, wzrósł z 21 % do 46 %. To świetne wyniki!”

Wodór jest uważany za nieszkodliwy dla organizmu ludzkiego i w tym badaniu klinicznym nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych powodowanych przez wodór. W przypadku praktycznego zastosowania oczekuje się, że wielu pacjentów uratuje terapia inhalacyjna wodorem. Wodór jest skuteczny w leczeniu jednej z najpoważniejszych chorób. Wyniki tego badania opublikowano w czasopiśmie eClinical Medicine 17 marca 2023 r. Z badaniem można zapoznać się TUTAJ

KOMENTARZ:
dr med. David Buchta, kardiolog, mówi: „To narzędzie, które może jeszcze bardziej pomóc lekarzom medycyny ratunkowej. Zanim zostanie to uwzględnione w zaleceniach terapeutycznych w Czechach, będzie wymagało wielu badań w naszym kraju i w Europie, a to zajmie prawdopodobnie kilka lat. Niemniej jednak myślę, że w niektórych przypadkach może się sprawdzić jako terapia wspomagająca.”