Milovníci jógy po celém světě cvičí každé ráno Pozdrav Slunci: „Vítězné Slunce, všem zřejmé, po celém prostoru záříš, nosiči denního světla…“Uctívají tím hvězdu, která je tvořená převážně vodíkem. Vodík tvoří tři čtvrtiny hmotnosti Slunce a je to on, kdo je zdrojem ohromné energie, kterou Slunce neustále vyzařuje do celé sluneční soustavy.

Slunce dodává naší planetě 99 % energie, jinými slovy – zásobuje povrch naší planety světlem a teplem. Slunce je základní podmínkou vzniku a existence života na naší planetě. Je také prapočátkem a udržovatelem všech dalších důležitých procesů, které se na Zemi odehrávají, třeba koloběhu vody či proudění vzduchu…

Slunce je geometricky téměř dokonalá koule. Jde o kouli žhavého plazmatu, jejíž průměr je 109x větší než průměr Země. Slunce svítí již 4,6 miliardy let a vědci odhadují, že bude svítit ještě asi 6,5 miliard let. Za tu dobu totiž budou ve slunečním jádru spáleny téměř všechny zásoby vodíku. 

Slunce má celou řadu pozitivních účinků na lidské zdraví. Například: posiluje imunitní systém, podporuje správnou činnost kardiovaskulárního systému, snižuje míru stresu, napomáhá kvalitnímu spánku, ultrafialové sluneční záření vyvolává tvorbu vitaminu D v lidské kůži…

Ve všech dobách a ve všech kulturách bylo Slunce symbolem života, znovuzrození, síly a ohromné moci. Připomeňme například egyptského slunečního boha Re (Slunce), nejvyššího ze staroegyptských bohů, řeckého boha Apollóna či mocného francouzského krále Ludvíka XIV., který si nechával říkat Král Slunce. Ale Slunce je také symbolem dokonalosti, životní cesty, odvahy a pravdivosti. Elvis Presley jednou řekl: „Pravda je jako slunce. Můžete ji na nějaký čas skrýt, ale zase vyjde.“ 

Foto: Dreamstime.com/archangel80889/satori